Mimořádné odměny v myFOXu

Co je mimořádná odměna? Mimořádná odměna se poskytuje výjimečně jako jednorázová odměna a jedná se o ocenění mimořádného výkonu a úsilí nad rámec běžných…

Co je mimořádná odměna?

 • Mimořádná odměna se poskytuje výjimečně jako jednorázová odměna a jedná se o ocenění mimořádného výkonu a úsilí nad rámec běžných pracovních povinností.
 • Mimořádnou odměnou se vysílá silný signál ostatním zaměstnancům o oceňovaném a nadstandardním přístupu k práci a k plnění úkolu.
 • Obvykle se jedná o ocenění za řešení nepředvídatelných a náhlých situací nebo o ocenění zaměstnance, který svým přístupem představuje příklad v jednání a chování pro ostatní zaměstnance.
 • Jedná se o odměnu, na kterou zaměstnanci nevzniká/nevznikl nárok a ani neslouží jako nástroj pro kompenzaci mzdy nebo jejích složek.
 • Svoji povahou je to odměna, kterou zaměstnanec neočekává, nebyla mu přislíbena nebo podmíněna splněním předem definovaných úkolů.

Pravidla pro udělování mimořádných odměn:

 • Může být udělena ve výši 500 Kč až 10 000 Kč.
 • Pro jednoho zaměstnance může být udělena nejvýše dvakrát v kalendářním roce.
 • Při zadávání je možnost rozhodnout se, zda odměnu vyplatit do mzdy nebo do Cafeterie.

Jak se mimořádná odměna schvaluje v myFOXu?

 1. Přímý nadřízený (na všech úrovních) zadá požadavek na mimořádnou odměnu do myFOXu.
 2. Požadavek jde na schválení na HR Business Partnera a po jeho schválení požadavek odchází na přímého nadřízeného toho, kdo odměnu navrhl.
 3. Při zadávání mimořádné odměny je zapotřebí napsat detailní zdůvodnění, za co by měla být odměna vyplacena. Neuvedení důvodu neumožní požadavek posoudit a tudíž schválit.

Doporučení:

 • Před zadáním požadavku na mimořádnou odměnu do systému si danou záležitost vykomunikujte předem s Vaším nadřízeným a Business Partnerem, jelikož oni jsou schvalovatelé pro mimořádnou odměnu. Je nutné i předem domluvit schválení manažerem střediska v případě, že je to současná praxe.
 • Než dojde ke schválení na všech úrovních, nekomunikujte odměnu zaměstnanci, jelikož nejhorší forma motivace je nesplnění příslibu.
 • Častá mimořádná odměna přestává být mimořádnou, neplní svůj účel a časem je považována
  za samozřejmost.
 • Zvažte výši mimořádné odměny vzhledem k povaze aktivity/přístupu který chcete u zaměstnance ocenit.

Schvalování ostatních forem odměn

Návrhy a schvalování ostatních forem odměn probíhá jako doposud standardním způsobem a to papírovou formou (se schválením přímého nadřízeného, manažera střediska, BU Head, HR Business Partnera) nebo dle specifik a nastavení příslušné divize. Jedná se například o tyto odměny:

 • odměnu za doporučení nového zaměstnance do mzdy.
 • odměnu za doporučení nového zaměstnance do Cafeterie.
 • mimořádnou odměnu za svátek.
 • výkonnostní odměnu (měsíční bonus).
 • odměnu za Kaizen do Cafeterie.
 • různé doplatky (zastupování); doplatky vyrovnávacího období.
 • a jiné ...

Návod, jak udělit mimořádnou odměnu najdeš v sekci ,,Návody pro managery'' (pro zrychlenou volbu klikni zde).

Zpět na úvod